Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kundpåminnelse

Hej!
Jag undrar om det finns/kommer finnas en tjänst för kundkommunikation knuten till bevakningslistorna. Det hade varit bra att snabbt kunna nå tex kunder som inte lämnat in material vid en viss tidpunkt med ett litet påminnelse sms.

Vänligen
Joakim Runnsjö

Joakim Runnsjö Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hejsan Joakim
  Ja vi kommer bygga en sådan funktion för att bland annat automatisera kundkontakten vid påminnelse av material exempelvis. Vi har ännu inte exakt bestämt hur den funktionen kommer se ut. Kanhända blir det att man får välja mellan SMS, Mail eller Chat (för de som har Digitala Företaget). Denna påminnelse som skickats ska också då loggas på kundnivå så att man ser tydligt när och till vem påminnelse gått.

  Marie Isidorsson Support
 • Hej!
  Så bra! Sms vore att föredra framför mejl då det inte är alla som har en mejladress.

  Joakim Runnsjö
 • Tack Joakim!
  Ja, så kan det vara. Att inte alla har en mailadress. Jag tar din synpunkt med mig när vi går vidare med detta!

  Marie Isidorsson Support
 • Hej!
  Undrar om detta med kundpåminnelser kommer att kunna genomföras snart?
  Ingela
 • Hejsan!
  Vi har några andra funktioner som ligger före i vår planering. Vi kommer nu närmast här i månadsskiftet september/oktober att släppa en version där ni kan göra tjänsteanteckningar inte bara kopplade till de tjänster ni lagt upp på klienten utan även "egna" noteringar. De kommer samlas på klientkortet under en flik för Noteringar. Ni kommer även från er notering kunna skapa Att-Göra-poster. I den versionen har vi även möjliggjort så att våra lokalt installerade programmen BL Administration, BL Bokslut och BL Skatt kommer att kunna visa vilka tjänster som finns på en klient och att ni då kan ändra status på de olika aktiviteterna från de lokalt installerade programmen. Det som står direkt på tur efter det är två parallella spår. Där den ena rör just kommunikationen med klienten (om bland annat materialpåminnelser). Jag vågar dock inte svara på när det blir klart. Men om du frågar igen om några veckor så vet jag mer!
  Marie Isidorsson Support
 • Hej!
  Frågar igen om du vet något mer nu om materialpåminnelser till kund nu? :-)
  Ingela
 • Hej Ingela!
  Vi håller just nu på att se över hastigheten i BL Byråstöd. Det måste gå fortare att komma in på vyn Alla aktiviteter.
  Nu inom den närmaste veckan så  kommer det att komma en ny version av Digitala Företaget samt av BL Administration. I dessa har vi byggt funktioner så att bokföringsbyrån lätt ska kunna bjuda in kunder till att använda Ekonomiöversikten i Digitala företaget. Ifrån BL Administration kommer byrån då enkelt kunna skicka över data till kundens app. Så när detta väl är på plats och vi har fått upp prestandan på byråstödet så ska vi se över bland annat funktion för materialpåminnelse! Nu är detta inte något direkt svar på din fråga men en hint om att det kanske inte är allt för långt borta.
  Marie Isidorsson Support
 • Tack för bra info! Kommer detta att ingå i Helhetslösningen (skicka data till kundens app)?
  Ingela
 • Hej
  Digitala Företaget ingår i Helhetslösningen för själva byrån. Men sen måste ju din klient ha appen installerad i sin telefon för att kunna kommunicera/skicka underlag till byrån.
  Här kommer vi ha två varianter av appen vad jag förstår. Den lilla versionen som kostar 29 kr/mån och det är får att din klient ska kunna nå ekonomiöversikten, och sen fullversionen av appen, där allt ingår. Den kostar 99 kr/månad. Exakt vilken version som kommer krävas hos klienten för att du ska kunna påminna om material, det vet jag faktiskt inte i dagsläget.

  P.S. Det går ju redan idag att via Digitala företaget (adminverktyget) skicka ut påminnelse till byråns kunder som använder appen. Men i dagsläget får man ju påminna dem en och en. Det vi pratar om ovan är ju en "masspåminnelsefunktion" till alla klienter som har statusen "Inväntar material".
  Marie Isidorsson Support
 • Hejsan. Jag undrar om kundpåminnelser. Är det någon framgång med det?
  Baran
 • Hejsan Baran!

  Tyvärr så har vi lagt lite krut på andra funktioner i BL Byråstödet. Nu innan semestrarna släppte vi exempelvis funktionen där du kan skapa Uppdragsavtal direkt från dina upplagda tjänster.

  Eftersom vi har appen Digitala företaget, som många använder just i kommunikationen med kunden, så har vi inte prioriterat detta med materialpåminnelser från BL Byråstöd. Men vi har inte släppt den idén eftersom byrån i Byråstöd har en utmärkt översikt på vilka klienter som INTE lämnat sitt material för en viss period o.s.v.

  Jag kan tyvärr inte ge dig någon tidpunkt för när en sådan funktion skulle kunna vara klar. Men som vi skrivit tidigare så finns den med i listan på bra funktioner som skulle kunna byggas in i BL Byråstöd. När alla som är inblandade i utvecklingen av BL Byråstöd är tillbaka från semestrar så ska jag ta upp detta till diskussion med dem.
  Vi får höras Baran!

  Marie Isidorsson Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Jag har tagit del av policyn för personuppgifter och innehåll.